Mere om vinterbaderne

Hvem er vi?

Foreningen Gjøl Vinterbadere tæller nu cirka 80  medlemmer, hvoraf de fleste bader regelmæssigt. Nogle bader dagligt, og der er enighed om, at det friske fjordbad giver godt humør. Medlemmerne i Gjøl Vinterbadere kommer fra et stort opland, og nogle kører 10-15 kilometer for at få et forfriskende bad. De fleste medlemmer bor i nærheden, og de har her et netværk, så de hurtigt kan mødes, når vejr og vind indbyder til en dukkert.

Referat af generalforsamling hos vinterbaderne 23.4. 2022

1. Anette Frederiksen blev valgt som dirigent og referent. Hun konstaterede at  generalforsamling var lovlig, idet indkaldelse var sket i tide, i henhold til vedtægterne.

2. Bente Bjørn aflagde en fin beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.  

Lise Rodkjær har lavet en fin bogføring, Anette Frederiksen har lavet regnskab, og Lene  Due har revideret regnskabet, som blev fremlagt og godkendt.

4. Kontingent 

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om, at kontingentet fortsætter  uændret i forhold til sidste år. Dvs. kr. 300 for aktive og kr. 100 for passive. Nye  medlemmer, som melder sig ind i perioden fra 1.10.-31.3. kan nøjes med halvt kontingent – 150 kroner. (nye medlemmer er medlemmer, som ikke har været medlem de foregående to  år). 

5. Valg af formand : Generalforsamling valgte Bente Bjørn som formand. 

6. Valg til bestyrelsen.  

På valg er Lone Strøm Thomsen og Anette Frederiksen. Begge ville gerne genvælges og  det blev de.  

Jette Staal og Eva Bedsted blev valgt til suppleant. 

7. Lene Due blev valgt som revisor.  

8. Evt. 

Der var en god dialog gennem hele generalforsamling.  

Generalforsamling bestod af hyggeligt samvær med Lones nybagte boller, frugt, kaffe og  bitter i Roklubbens lokaler. Tak for lån af lokaler til Gjøl Ro 6 Kajakklub.  

Anette Frederiksen 

Dirigent